Moje služby

Techniky

Fyzioterapie je založena na celostním přístupu k řešení potíží. Na základě odebrané anamnézy a komplexního vyšetření jsem schopná stanovit příčinu potíží, která může být značně vzdálená pociťovanému místu bolesti. Porucha části těla, která se pak může projevovat bolestí, se často nevyskytuje samostatně, ale je současně propojená s dalšími poruchami, které spolu souvisí. Velice často pak dochází k řetězení obtíží. Pečlivou funkční diagnostikou pak odhalím nejslabší článek řetězce, po jehož odstranění se ztrácí bolest i ve vzdálených oblastech, které na první pohled s potížemi nesouvisí.

Tyto funkční poruchy se snažím odstranit pomocí manuální medicíny, dále využitím převážně metody vycházející z neurofyziologického podkladu - "ACT" akrální koaktivační terapie, díky které objevím příčinu vašich potíží, naučím vás správné pohybové vzorce, jak si ulevit od bolesti nebo jí předejít. Touto metodou se též zaměřuji u dětí na řešení vadného držení těla, skolióz a vývojových vad během dalšího růstu. Stejně tak můžu též připravit sportovce k lepším výkonům a připravit Vám plán, jak dosáhnout lepších výsledků.

Dále se zaměřuji na odstranění funkčních blokád páteře, periferních kloubů a žeber. Využívám principů vývojové kineziologie v kombinaci s některými měkkými a mobilizačními technikami.

Specializuji se na zmobilizování kostrče metodou Mojžíšové, jejíž deviace může způsobovat nejen obrovské bolestivé problémy a zřetězení, ale je též možným problémem funkční neplodnosti u žen. V případě, že je žena po gynekologické stránce v pořádku a muž má dobré výsledky spermiogramu, je možné tak vyřešit dlouhodobou neschopnost otěhotnět.

Další mojí specializací je řešení problémů inkontinence a dysfunkce pánevního dna. 

Další metodou, kterou praktikuji je kraniosakrální terapie.