Trápí vás chronická bolest?

Přetrvávají Vám bolesti jako důsledek neřešení akutní fáze? V rámci terapie uvolníme v měkkých tkáních napětí a především se dozvíte jak se pohybovat, abyste si neubližovali. Naučím Vás správným pohybovým vzorům metodou ACT.

Metoda ACT využívá pohybové vzory, pomocí kterých jedinec dosahuje napřímení páteře a stabilizace končetin a trupu v závislosti na opoře o akrum v různých stádiích motorického vývoje a jeho varianty, které se následným opakováním stávají motorickými stereotypy. Cílem procesu učení v ACT je dosáhnout napřímení páteře a jeho udržení při vzpěru, ale i průběhu změny poloh přes akra. Jedná se o úmyslné pohyby, u kterých předpokládáme, že k uvedenému vzorci chování (v našem případě vzpěru) je potřebná motivace a aktivita limbického systému. Poté následuje senzorická analýza a je vypracován plán akce vzpěru, nasměrování pohledu na akra, uvědomění si jejich postavení a kontaktu s podložkou - až poté je zahájen vlastní program pohybu. Dochází k vyhodnocení kvality vzpěru, zda v jeho průběhu dochází k napřímení páteře nebo je-li potřeba změnit úhlové nastavení končetin a zahájit znova jinou variantu pohybového vzoru.

ACT je vhodné u chronických bolestí zad, u výhřezu plotének, pro kojence při špatném motorickém vývoji, u sportovců pro zlepšení výkonů, při bolesti při sportování ať už v zádech, kolenních kloubech a jiných.

Vyšetření spočívá v testech pohybových vzorů a následném nadávkování cviků přesně pro Vás v závislosti na Vašich potížích.