Ceník

První terapie - fyzioterapie 90 min.

  • Kompletní anamnéza, diagnostika, odstranění funkčních blokád páteře a kloubů, měkké a mobilizační techniky, masáž, instruktáž domácího cvičení.

1 650 Kč


Následná terapie - fyzioterapie 75 min.

  • Kontrola aktuálního stavu, odstranění funkčních blokád páteře a kloubů, měkké a mobilizační techniky, masáž, zařazení náročnějších cviků pro domácí cvičení.

1 350 Kč

Terapie pánevního dna, bolesti pánve, inkontinence, sexuální dysfunkce 90 min.

  • Vyšetřením per vaginam, uvolnění svalů pánve, instruktáž domácího cvičení, více informací

1 650 Kč

Kraniosakrální terapie 90 min.

  • Úvodní vyslechnutí a seznámení s technikou, následná terapie KST.

1 650 Kč

Komplexní balíček metody Mojžíšové - 3 návštěvy

  • První návštěva je na 45 min., následné dvě jsou po 60 min., více informací

3 050 Kč

Terapie u dětí do 15-ti let 60 min.

  • Léčba skolióz, vadné držení těla, svalové dysbalance, úrazy.

900 Kč

Příplatek za přednostní objednání - akutní případy

300 Kč